Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Utlysning av medel våren 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-04-05
Samordningsförbundet i Blekinge utlyser medel till förberedande aktiviteter inför ansökan om genomförandeprojekt 2018. Medlen är även öppna för pågående beviljade projekt att ansöka om kompletterande myndighetsgemensam kompetensutveckling eller metodutveckling, kartläggningar, inventeringar och analyser. Kompletterande aktiviteter som har ett regionalt anslag kommer att prioriteras.

Nya ansökningshandlingar publiceras på hemsidan inom kort!

OBS! Meddela förbundschefen i ett tidigt skede att ni ämnar ansöka.

Sista ansökningsdag 2017-05-18
Styrelsebeslut 2017-06-08
Projekttid 2017-08-01 – 2017-12-31


Välkomna med Er ansökan!

Undertecknad ansökan skickas till:
Samordningsförbundet i Blekinge
c/o Landstinget Blekinge
Wämö Center
371 81 Karlskrona

Ansökan skickas även digitalt till peter.ratcovich@ltblekinge.se

http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=56
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010