Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Revisionsrapport för 2016
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-05-05
Förbundets revisorer har nu lämnat sin revisionsrapport och granskningsrapport.
De bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Rapporterna går nu vidare till medlemmarnas högsta beslutande organ (KF, LF och styrelserna för Af resp. Fk) för godkännande.
Ni finner dokumenten under fliken arkiv.
http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=60
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010