Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Förstudier beviljade medel
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-13
Vid styrelsens sammanträde den 8 juni beslutades att bevilja medel till följande projekt:
Ung möjlighet 2.0 Olofströms kommun
Förstudie IPS-unga vuxna, Karlskrona kommun.
Vinnande arbetsmetoder, Ronneby kommun.

En kort sammanfattning av projektverksamheterna finns under fliken projekt.
http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=61
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010