Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Medel att söka under hösten
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-13
Då samordningsförbundet har fått återförda medel från projekt som inte under våren 2017 upparbetat de tänkta kostnaderna, så finns nu möjlighet att lämna in nya ansökningar under hösten. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att öppna upp för löpande ansökningar med snabb handläggning.
Ansökan skall omfatta aktiviteter som upparbetas fram till sista december 2017.
Välkomna att kontakta Förbundschefen för vidare information.
http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=62
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010