Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Ansökningar november 2017
Inlagt av Peter Ratcovich, 2017-06-29
Samordningsförbundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde i april att ytterligare förstärka samarbetet mellan myndigheterna genom att basfinansiera personalkostnader för respektive myndighet verksam i lokala Finsam team. För att klara den finansieringen beslutades att framöver inte bevilja medel till overifierade kostnader för praktikplatser. Sammantaget betyder detta att projekt som ansöker om genomförandeprojekt med startdatum 2018 skall i sin budget beskriva hur dessa personalkostnader fördelas mellan medlemmarna. Vidare skall ett samverkansavtal tecknas mellan stödmottagare (projektägare) och respektive samverkanspart. De projekt som redan har beslut som löper några år framöver berörs inte av den nya ordningen.
Planeringsförutsättningarna och ansökningshandlingar och förslag på samverkansavtal finns under fliken arkiv/övrigt.
Välkomna med ansökan senast den 20 oktober 2017.
Beslut i styrelsen den 16 november 2017.

http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=66
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010