Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Styrelsemöte 2018-05-17
Inlagt av Peter Ratcovich, 2018-05-24
På senaste styrelsemötet i Karlskrona beslutades att bevilja Karlshamns kommun medel för att genomföra förstudien - Aktiv rehabilitering i samverkan (ARIS). För vidare information klicka på arkiv.
Styrelsen beslutade även att godkänna upphandlingen och att teckna avtal med Länka Consulting AB avseende en 6 dagars utbildning under hösten 2018 med titeln -Att leda och verka i organisatoriska mellanrum. Utbildningen kommer att erbjudas samtliga förbundsmedlemmar.
http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=75
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010