Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Förankringsprocess
Inlagt av Peter Ratcovich, 2019-05-03
Med anledning av att vi startat en ny mandatperiod har beslut tagits om att ordförande och förbundschefen besöker samtliga av förbundets politiska ledningar. Syftet är att informera ledamöterna om Samordningsförbundets inriktning och verksamhet för 2019.
Första möte ägde rum på Regionstyrelsen den 24 april.
http://finsam-blekinge.se/?page=1&n=85
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010