Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun


Arkiv

Protokoll
FilnamnFörklaring
pdf-file Protokoll nr 1 mars 2011
pdf-file Årsredovisning 2010Bilaga 1
doc-file Justerad budget för 2011Bilaga 2
doc-file Sammanträdesplan och plan för övriga möten 2011Bilaga 3
pdf-file Protokoll nr 2 maj 2011
doc-file Justerad budget maj 2011Bilaga 1
xls-file Ekonomisk lägesrapport april 2011bilaga 2
doc-file Sammanfattning från Framtidsforum 110419Bilaga 3
pdf-file Protokoll nr 3 juni 2011
pdf-file Bilaga 1Yttrande angående rehabiliteringsrådets slutbetänkande
pdf-file Protokoll nr 4 september
xls-file Ekonomisk översikt t o m 20110831
pdf-file Protokoll nr 5, oktober
pdf-file Protokoll nr 6, november
pdf-file Protokoll nr 7, december
Övrigt
FilnamnFörklaring
xls-file Försörjningsmått hela 2010
pdf-file Revisionsberättelse 2010
ppt-file Resultatdialog juni 2011Sammanställda resultat för projekten
xls-file Försörjningsmått Q1 2011
doc-file Planeringsförutsättningar för projektansökningarDokument som beskriver planeringsförutsättningar för projektansökningar under hösten 2011 och framåt
doc-file Utvärdering Att Leva ett Friskare LivUtvärdering av ALF under perioden 2008-2009
doc-file Utvärdering Liv i LivetUtvärdering av Liv i livet under perioden 2008-2009
ppt-file Resultatdialog_november_2011Samtliga projekts redovisningar
Anslagstavla
FilnamnFörklaring
Titel
FilnamnFörklaring
Nyheter
RubrikLades till
http://finsam-blekinge.se/?page=5&year=2011
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010