Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Nyheter och uppdateringar

Nyhetspost Årsredovisning 2019
Inlagt av Peter Ratcovich, 2020-03-30
Den 9 mars kallades styrelsens ledamöter till ett extrainsatt styrelsemöte där förvaltningsberättelsen och bokslutet antogs.Ett revisions möte genomfördes den 23 mars där revisorerna tillstyrker att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Ni finner samtliga dokument under fliken arkiv.

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=1&n=89
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010