Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

BEREDNINGSGRUPP

 

Beredningsgruppens uppdrag verka som ett förberedande organ inför projektbeslut, vilket innebär att de bereder och prioriterar projektansökningar inför styrelsebeslut. Beredningsgruppen utgår från de principer för projektbeslut som är beslutade av styrelsen.

 

Beredningsgruppen består av en medlem från vardera medlem i Samordningsförbundet. Förbundschefen är föredragande i beredningsgruppen och inför styrelsen.

 

Samordningsförbundet i Blekinge läns beredningsgrupp

 

Karlskrona kommun

Sara Drejstam 

sara.drejstam@karlskrona.se

 

Ronneby kommun

Göran Fridh

goran.fridh@ronneby.se

 

Karlshamns kommun

Valdemar Rusch

valdemar.rusch@karlshamn.se

 

Olofströms kommun

Helen Hagegren

helen.hagegren@olofstrom.se

 

Sölvesborgs kommun

Heidi Laine Lundgren

heidi.lainelundgren@solvesborg.se

 

Region Blekinge

Charlotte Malm

charlotte.malm@regionblekinge.se

 

Arbetsförmedlingen

Karin Blomdahl

karin.blomdahl@arbetsformedlingen.se

 

Försäkringskassan

Belma Micin

belma.micin@forsakringskassan.se

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=3&sub=26
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010