Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun
  1. 1.    ESF-projekt  Mind the gap

Landstinget (BKC) har beviljats 1,7 miljoner för genomförande av projektet under perioden 2018-04-01 - 2020-04-01.

 

Ansökan avser medfinansiering till ett regionalt ESF-projekt. 

OBS! beslutet gäller under förutsättning att partnerskapet för Europeiska socialfonden Skåne-Blekinge beviljar medel.

 

Samverkande parter: Arbetsmarknads-, hälso- och livskunskapsexperter från Navigator-centrum i samtliga kommuner, landsting och Af.

Styrgrupp med kapacitet att utveckla samhällets erbjudande till utsatta. 

 

Målgrupp: Unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden

 

Långsiktig effekt: Kvinnor och män i utsatta grupper med exempelvis funktionshinder och psykisk ohälsa lyckas i övergången till arbetsmarknaden.

Ungas uttag av gymnasieexamen och ungas upplevda hälsa ökar.

 

Kortsiktig effekt: Samhällets aktörer har utvecklat förmågan att i samverkan kring utsatta grupper synliggöra hela personen med dess sociala relationer och livsmål.

Upplevd hälsa hos utsatta individer ökar.

 

Resultat: 600 utsatta får tillgång till individuellt multikompetent stöd.

Ökad kunskap om framgångsrika arbetsmetoder och om strukturella hinder i exempelvis regelverk. Ett spridbart samverkanskoncept!

 

Prestation: En långtgående aktörssamverkan mellan myndigheter, arbetsmarknads- och hälsoaktörer för att riva hinder för utsatta individer.

Utvärdering av interventionens effekt på både individ- och aktörsnivå.

 

Aktiviteter: Väva samman aktörernas expertis i ett multikompetent erbjudande för utsatta unga. Deltagare tar del av personcentrerade metoder som kartläggningssamtal, aktiviteter i grupp och individuellt, samt utvärderingar.


Kontaktperson: Danilo Garcia

danilo.garcia@ltblekinge.se

tel: 072-447 12 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=31
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010