Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Sölvesborgs kommun, "Skapa med"

 

Sölvesborgs kommun Arbetsmarknadsenheten har beviljats ca 4,5 miljoner för genomförande av projektet under perioden 2018 - 2020.

 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen 10%, Landstinget 40%, Försäkringskassan 10%,  Individ- och familjeomsorgen 50% , Arbetsmarknadsenheten 100% + 50%.

 

Projektet syftar till att hjälpa personer som upplever psykisk ohälsa och/eller har en funktionsnedsättning att må bättre, känna sig inkluderade och på sikt också bli självförsörjande. Det sker genom att alltid ha individens egna drivkrafter i fokus och tron på att varje individ äger sin egen lösning, samt mår bättre av att finnas i ett sammanhang. Det här görs via gruppverksamhet där deltagaren får lära sig mer om sig själv, samt får nya verktyg och strategier för att kunna hitta sitt sammanhang i vårt samhälle. Det sker också via individuell coachning och andra aktiviteter för att leda processen framåt. En central del i projektet är också en ny form av samverkansmöten där den vanliga traditionella metoden frångås, för att pröva att hålla dem i form av medskapande caféer. Med syftet att skapa nya kreativa lösningar och öka delaktigheten hos samtliga samverkansaktörer, samt för individen.

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=32
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010