Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Projekt Skapa med 2.0

 

Samordningsförbundet Blekinge har 2020-11-02 beviljat stöd till ovanstående projekt med högst 4 533 704 kronor. Stödet utgör 84,3 % av projektets stödberättigande kostnader.

 

Samverkande parter

Omsorgen Sölvesborgs kommun, Individ och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun, arbetsmarknadsenheten Sölvesborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge.

 

Projektbeskrivning

Projektet innebär självstärkande aktiviteter i grupp med syfte att deltagaren i dialog med andra, ska skapa de kunskaper och färdigheter som hen behöver. Målet är att de personer som deltar ska uppleva förbättrat välbefinnande, få rätt stödinsatser samt hitta sin väg till en egen försörjning. Innehållet i gruppverksamheten är temabaserat inom området livskunskap.

Utöver grupp finns stöd i deltagarens individuella processer och coachande insatser ska kunna finnas med när personen tar steg vidare mot t.ex arbetsträning eller praktik. 

Konsultationsteam samverkar för att varje individ ska få rätt stöd och inte hamna i mellanrum mellan myndigheter och samhällsinstanser. Projektet använder medskapande metoder för ökad delaktighet och kreativa dialoger.

 

 


Sölvesborgs kommun, "Skapa med"

 

Sölvesborgs kommun Arbetsmarknadsenheten har beviljats ca 4,5 miljoner för genomförande av projektet under perioden 2018 - 2020.

 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen 10%, Landstinget 40%, Försäkringskassan 10%,  Individ- och familjeomsorgen 50% , Arbetsmarknadsenheten 100% + 50%.

 

Projektet syftar till att hjälpa personer som upplever psykisk ohälsa och/eller har en funktionsnedsättning att må bättre, känna sig inkluderade och på sikt också bli självförsörjande. Det sker genom att alltid ha individens egna drivkrafter i fokus och tron på att varje individ äger sin egen lösning, samt mår bättre av att finnas i ett sammanhang. Det här görs via gruppverksamhet där deltagaren får lära sig mer om sig själv, samt får nya verktyg och strategier för att kunna hitta sitt sammanhang i vårt samhälle. Det sker också via individuell coachning och andra aktiviteter för att leda processen framåt. En central del i projektet är också en ny form av samverkansmöten där den vanliga traditionella metoden frångås, för att pröva att hålla dem i form av medskapande caféer. Med syftet att skapa nya kreativa lösningar och öka delaktigheten hos samtliga samverkansaktörer, samt för individen.

 

Kontakt: Agneta Byström

agneta.bystrom@solvesborg.se

0456-816137

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=32
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010