Samarbetspartners

 • Landstinget i Blekinge
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Karlskrona kommun
 • Karlshamns kommun
 • Olofströms kommun
 • Sölvesborgs kommun
 • Ronneby kommun

 

SIAS, stöd i arbete och studier

Projektägare Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen

Projekttid: 2017-01-01 - 2019-12-31

 

Bakgrund:Förvaltningen har sedan 2008 en etablerad verksamhet som heter Jobbcenter. Arbetsmetoden som jobbcenter grundar sin verksamhet på är SE, Supported Empoyement. Under senare år har även IPS (Individual Placement and Support) en metod mer anpassad för personer med allvarliga psykiska sjukdomar implementerats i verksamheten.

 

Syfte: Att erbjuda evidensbaseradde metoder (SE; IPS och Supported Education) för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering till personer med psykisk ohälsa, 18 år och uppåt som har behov av samordnad rehabilitering. Prioritering görs av de yngre i målgruppen, 18-30 år.

 

Målsättning:

 • attt medverka till att deltagarna blir självständiga och självförsörjande
 • att 50% vid utskrivning från projektet går till arbete/stuier eller befinner sig i praktik nära en anställning. Resterande 50% har antingen en strukturerad sysselsättning eller att projektet bidragit till att synliggöra problematik eller vårdbehov hos deltagarna som möjliggör fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • att verka för att implemetera den kunskap/metod som projektet tillför den ordinarie verksamheten och landstingets berörda verksamhet inom psykiatrin. 
 • att utveckla befintlig arena för samordnad förberedande rehabilitering
 • att implementera metoden Supported Education.
 • att skapa en samverkansarena för supported Education tillsammans med utbildningsanordnare.
 • att projektet har tillgång till 80 platser varav 50 praktikplatser och inskrivningstiden är i genomsnitt upp till 6 månader. Vi beräknar ha en genomströmning på 120 personer/år.

 

 

Kontakt:

Leif Bohman

Funktionsstödsförvaltningen

karlskrona kommun

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=33
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010