Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

 

Förstudie-Aktiv rehabilitering i samverkan (ARIS)

 

Ärendet

Karlshamns kommuns arbetsmarknadsenhet driver en förstudie med namnet -Aktiv rehabilitering i samverkan (ARIS) under perioden 2019-02-01 - 2019-05-17.

 

Projektet är väl förankrat i den lokala beredningsgruppen där samverkan sker mellan kommunen (försörjningsstöd, socialpsykiatri), landstinget (vuxenpsykiatrin) och arbetsförmedlingen samt försäkringskassan.

 

Bakgrunden är de förändringar som under lång tid skett inom socialförsäkringssystemet och sjuklönelagen som lett till att människor blivit utförsäkrade och att fler personer med ekonomiskt bistånd är sjukskrivna samtidigt som de inte upplevs vara anställningsbara. Även arbetsförmedlingen ger uttryck för att de har fler kunder som blivit utförsäkrade och att fler som är sjukskrivna mer än 180 dagar ska arbetsprövas mot övriga arbetsmarknaden.

 

Syftet är dels att se över konflikten mellan begreppen ”anställbarhet” och ”arbetsförmåga” och dels att kartlägga, analysera och fatta beslut om hur ett kommande genomförandeprojekt skall formuleras. Vidare ska de se över hur införandet av lokalt konsultationsteam skall gestaltas i Karlshamns kommun.

 

Kontakt

Cindy Olsson

Arbetsmarknadsenheten

Karlshamns kommun

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=34
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010