Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

SAMSA (samsyn och samagera) Ronneby 

Projektägare är Socialförvaltningen Ronneby kommun

  

Projekttid: 2021-01-01 - 2023-12-31

 

Samverkande parter:   Försäkringskassan, Region Blekinge  (psykiatrin i Ronneby), Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen (projektägare) och Enheten för arbetsmarknad och integration i Ronneby                                      

 

Syfte med projektet SAMSA:

Att coacha enskilda personer med olika hinder som hamnat i mellanrummet mellan myndigheters regelverk, som behöver rehabilitering och själva har svårigheter att ta sig vidare mot arbete eller utbildning, allt enligt tidigare gynnsamma arbetsmetod.

Att utveckla tätare samarbeten med arbetsgivare som kan skapa mellanstegsplatser dit individer kan komma innan de tar steget mot den öppna arbetsmarknaden. Hitta praktikplatser, hjälpa till att hitta vägar i utbildningsvärlden samt vara ett stöd vid kontakten med myndigheter.

Att utveckla ett lösningsorienterat praktiskt samarbete med ovannämnda myndigheter samt genom ett Konsultativt team hitta förutsättningar för samagerande kring individer som behöver det, i Ronneby kommun. 

 

 

Kontaktperson: Eva Karlström

eva.karlstrom@ronneby.se

tel: 0721-72 86 27

 

 

 

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=37
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010