Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Finsam Ronneby 3.0


Ronneby kommun via Socialförvaltningen har beviljats 5,9 miljoner för genomförande av projektet under perioden 2018 - 2020.

 

Samverkande parter: Att utifrån den specifika fristående Finsam-plattformen vill Socialförvaltningen (2 x 100% + 25% socsekr.) tillsammans med psykiatrin (25%), Arbetsförmedlingen (25%) och Försäkringskassan (10%) i samverkan erbjuda samordnad rehabilitering för personer där myndigheter har uttömt sina resurser inom respektive organisations verksamhet. Medlen ska användas till förstärkt finansiell samordning till aktiviteter i "mellanrummet" mellan myndigheternas regelverk, till gagn för individen.                                          

Projektet vill: Vidareutveckla former för lösningsorienterat fördjupat samarbete mellan ovan nämnda myndigheter, med individens helhetsperspektiv i fokus. Att aktiviteterna ska stödja processer som ökar kunskap om individers behov.

Projektet vill fortsätta arbeta utifrån de gynnsamma metoder som utarbetats i tidigare Finsam-projekt i Ronneby och som kartlagts i förstudien "Vinnande arbetsmetoder - när, vad och varför" Detta innebär kortfattat att projektet vill överföra kunskap om den bemötandeteknik och systematik kring individen som de två coacherna tillsammans med myndigheterna utarbetat under tidigare Finsam-projekt.

 

Vidareutveckling av speciellt 5 områden

  • Metodutveckla och kompetens stärka beredningsgruppen

• Införa regelbundna möten på socialförvaltningen samt på Arbetsförmedlingen samt mer regelbunden kontakt med Försäkringskassans berörda handläggare

• Metodutveckla samarbete med KAA-ansvarig

• Samverka med primärvården

• Utvidga inskrivningstiden

 

Kontaktperson: Eva Karlström

eva.karlstrom@ronneby.se

tel: 0721-72 86 27

 

 

 

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=37
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010