Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

1.

SiRI – ett utvecklingsprojekt efter Vill, Kan, Får.

 

Projektägare: Försäkringskassan i samverkan med Arbetsförmedlingen i Blekinge län.

 

Projekttid: 2020-09-01 - 2023-08-31

 

Syfte: Projektet syftar till att stärka, motivera och pröva deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser. Därmed verkar projektet för en snabbare återgång till arbetsliv eller studier, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.

Projektet ska hjälpa den enskilde att:

·         - uppnå eller öka förmågan till förändring

·         - förbättra sin livskvalitet

·         - stärka den sociala kompetensen

·         - öka eller träna upp förmågan till aktivitet

·         - undvika rundgång mellan myndigheter

 

Målgrupp: 

Långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa kvinnor mellan 19 - 60 år som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder.

 

Projektmål: 

Projektet ska ta emot 100 personer per år, 60 i gruppverksamhet och 40 i individuell vägledning.

Att minst 50% av deltagarna ska komma ut i arbetsträning inom ramen för projektet, samt komma vidare i sin rehabilitering och på så vis närma sig arbetsmarknaden.

Om deltagaren kommer upp i en aktivitetstid på 25% av sitt arbetsutbud kan det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bli aktuellt.

 

Arbetsmetod:

·         Vi arbetar med motiverande och vägledande samtal i syfte att klargöra vilka insatser individen behöver.

·         Gruppverksamhet för ökad kunskap och förståelse för sina egna och samhällets resurser för att närma sig arbetsmarknaden.

·         Bedömning av fortsatt rehabiliteringspotential för ställningstagande inför eventuell arbetsträning.

·         Initiera de nödvändiga vård- och myndighetskontakter som den enskilde behöver i sin rehabilitering.

·         Projektledaren ska vara spindel i nätet då många av dessa individer inte klarar av att hantera kontakten med olika myndigheter, samt följa upp och ge stöd under arbetsträning.

·         Planering och överlämning med trepartssamtal samt dokumentation vid avslutat projekt.

 

Kontakt:

Belma Micin

Lokal samverkansansvarig

SF Nordost Skåne och Blekinge

LFC Karlskrona

Telefon: 010-11 80 549

Växel: 0771-524 524

Mail: belma.micin@forsakringskassan.se

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=39
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010