Samarbetspartners

 • Landstinget i Blekinge
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Karlskrona kommun
 • Karlshamns kommun
 • Olofströms kommun
 • Sölvesborgs kommun
 • Ronneby kommun

1. "Vill, kan, får" -ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering eller återgång till arbete/studier.

 

Projektägare: Färsäkringskassan i samverkan med Arbetsförmedlingen i Blekinge län.

 

Projekttid: 2017-09-01 - 2020-08-31

 

Syfte: Projektet syftar till att stärka och motivera samt att i vissa fall även pröva deltagaren inför vidare arbetslivsinriktadde insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet eller studier, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.

Projektet skal hjälpa den enskilde att:

 • uppnå eller öka förmågan till förändring
 • förbättra sin livskvalitet
 • stärka den sociala kompetensen
 • öka eller träna upp förmågan till aktivitet mot målet enligt projektets mål.
 • undvika rundgång mellan myndigheter.

 

Målgrupp: Långtidssjukskrivna anställda samt långtidsarbetslösa kvinnor från 19 - 60 år som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. I projektet blir benämningen långtidssjuk eller långtidsarbetslös ett år.

För att nå ut till rätt målgrupp ska rekryteringen av deltagare ske via de två myndigheter som deltar i projektet dvs Fk och Af.

 

Projektmål: Att minst 50% av deltagarna ska komma ut i praktik eller arbetsträning inom ramen för projektet och komma vidare i sin rehabilitering och på så vis närma sig arbetsmarknaden.

för de under 19 år är målsättningen att de ska återgå till studier.

projektet ska ta emot 100 personer per år, 60 i gruppverksamhet (4 grupper med 15 deltagare i varje) och 40 i individuella samtal. Deltagartiden i projektet begränsas till max sex månader.

Målsättningen är att deltagarna skall komma upp i en aktivitetsnivå om minst 17 timmar per vecka. För de som kommer upp till minst 10 timmar per vecka finns möjlighet att fortsätta sin rehabilitering via det förstärkta samarbetet mellan Fk och Af och det som erbjuds inom ramen för det ordinarie uppdraget.

 

Arbetsmetod:

 • motiverande och vägledande samtal i syfte att klargöra vilka insatser individen behöver dvs gruppverksamhet eller individuella insatser.
 • Gruppverksamhet för ökad kunskap i olika frågor och gällande olika aspekter av hälsa samt ohälsa.
 • Resurs- och hinderinventering för målanpassning
 • Bedömning av fortsatt rehabiliteringspotential för ställningstagande inför eventuell arbetsträning/praktik.
 • Initeira de nödvändiga vård- och myndighetskontakter som den enskilde behöver i sin rehabilitering. Projektledare ska vara spindel i nätet då många av dessa individer inte klarar ens att ta kontakt med de myndigheter som behövs.
 • Uppföljning med dokumentation vid halvtid i projektet.
 • Arbetsträning eller praktik ska pågå mellan 8-12 veckor i den takt individen klarar av. stöd från projektledare under hela denna period.
 • planering och överlämning med trepartssamtal samt dokumentation vid avslutat projekt.

 

Kontakt

Belma Micin

Lokal samverkansansvarig

SF Nordost Skåne och Blekinge

LFC Karlskrona

Telefon: 010-11 80 549

Växel: 0771-524 524

Mail: belma.micin@forsakringskassan.se

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=39
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010