Samordningsförbundet i Blekinge

FINSAM  bedriver ingen egen verksamhet men finansierar samordnade rehabiliteringsaktiviteter som förbundets medlemmar bedriver

Individverksamheten bedrivs fram till 2023 i projektform. Kontakta gärna förbundschefen för kontakt med projektledare för mer information om projekten.

Part

Aktuella projekt


Karlskrona kommun

Visa Vägen


Sölvesborgs kommun

Skapa med 2.0


Ronneby kommun

SAMSA - Samsyn och agera


Ronneby kommun

SARA


Olofströms kommun

Hälsa för Arbete & Studier


Karlshamns kommun

ARIS


Karlshamns kommun

Ung och skuldfri


Försäkringskassan

SiRI - Ett utvecklingsprojekt efter Vill, Kan, Får.