Samordningsförbundet i Blekinge

BIP-forskningen

BIP: "Handledarareffekten"

BIP är dansk forskning på vad framgångsrika rehabiliteringskontakter har gemensamt. Kontakter mellan 400 handläggare och 4000 deltagare under 4 år gav 64 000 mättillfällen som kompletterades med djupintervjuer och registerdata.

Slutsatserna, som redovisas nedan, är starkt kopplade till förhållningssätt, organisering, och tilltro i de organisationer som tillhandahåller rehabilitering. Utveckling av samverkan mellan parterna är komplext, men BIP visar att det är aktörernas förhållningssätt som avgör utfallet för individerna. Därför satsar Samordningsförbundet i Blekinge långsiktigt och uthålligt på just samverkan!

Faktorer som enligt forskningen avgör framgång i samordnad rehabilitering:

 • Bank Cards A line styled icon from Orion Icon Library.

  Handledarens tilltro

  Om handledaren känner tilltro till individens möjligheter att få jobb, så visar sig just det bidra till att det blir så. 

 • Bank Cards A line styled icon from Orion Icon Library.

  Arbetsmarknadsinsatser hela vägen

  Arbetsmarknadsinsatser ska ges från start och parallellt med sociala, kompetenshöjande och hälsofrämjande insatser

 • Bank Cards A line styled icon from Orion Icon Library.

  Handledarbyten och avbrott

  Handledarbyten och tidsmässiga avbrott mellan insatserna förflyttar individen bort från arbetsmarknaden

Utbildning i progressionsverktyg SKAPA

BIP är inte en metod eller ett verktyg - det är ett förhållningssätt som bara kan utvecklas av personal och ledning tillsammans.

Samordningsförbundet i Halland har dock tagit fram ett verktyg som kan användas som samtalsunderlag i handledarens kontakt med individen. SKAPA-verktyget kan förstärka handledareffekten och därmed bidra till individens stegförflyttning mot arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet i Blekinge erbjuder utbildningarna löpande efter behov - i samarbete med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.