Samordningsförbundet i Blekinge

Hur vet i att det blir bättre?

Indikatorer

Blekinge vill utveckla samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Ett sätt att förbättra samordningen är att följa utvecklingen över tid genom att fråga deltagare, personal, chefer och styrelse hur de upplever samverkan, samordning och det stöd som erbjuds deltagarna.

Att svara på frågorna är helt frivilligt - du kan avstå att svara på enskilda frågor och du behöver inte ange någon motivering om du avstår att svara helt på enkäten. 

Resultat kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras.

Ansvar för projektledare

Projektledarna ansvarar för distribution och insamling av deltagar-, personal- och remittentenkäter och att svaren kommer till FINSAM Blekinge senast 31 oktober.

Insamling av personal- och remittentenkäter görs under oktober månad.

Insamling av deltagarenkäter ska göras löpande under året och resultaten kan, om man så vill, skickas till FINSAM löpande under året. Dock ska samtliga samtliga svar ska ha inkommit senast den 31 oktober. För deltagare ska två typer av enkäter göras "Deltagare under pågående aktivitet" samt "Deltagare inför avslut av aktivitet"

Remittenter, dvs de som aktualiserar, remitterar och/eller följer upp deltagare i samordnad insats, är en respondentgrupp. Remittenten ska haft två eller fler deltagare för att omfattas av enkäten.

OBS - Enkäterna kan ha uppdaterats varje år! Använder ni pappersvarianten så ska ni ladda hem de senaste enkäterna via länken nederst på sidan.

Enkäterna kan även fyllas i digitalt via länkar som skickas ut av förbundschefen.

Förbundschefen ombesörjer distribution och insamling av enkäter till Samordningsförbundets styrelse, lokala samverkansgrupper samt regionala samverkansgruppen.   

Klicka här för att visa listan nedan i ett nytt fönster

Nedladdning av enkäter

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper på flera olika språk
Scrolla ner en bit på sidan som länken pekar till för att hitta rubriken "Enkäter"


Länk