Samordningsförbundet i Blekinge

FINSAM bedriver ingen egen verksamhet men finansierar och stödjer utveckling av samordnade rehabiliteringsaktiviteter som förbundets medlemmar bedriver

Kontakta gärna förbundschefen för kontakt med projektledare för mer information om individinsatserna.

Part

Aktuella individinsatser


Karlskrona kommun

Visa Vägen


Sölvesborgs kommun

Skapa med 2.0


Ronneby kommun

SAMSA - Samsyn och agera


Ronneby kommun

SARA


Olofströms kommun

Hälsa för Arbete & Studier


Karlshamns kommun

ARIS


Försäkringskassan

SiRI - Ett utvecklingsprojekt efter Vill, Kan, Får.