Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM är VI!

Blekinges arbetsgivare ropar efter arbetskraft. Samtidigt finns cirka 4.000 individer i Blekinge som samhället kan samlas sig kring och stödja in på arbetsmarknaden. 

Det är dyrt att avstå vår dolda resurs. Kostnaderna för utanförskapet i Blekinge uppskattas till 5 miljarder årligen. Genom att göra mer av det som visat sig funka kan samhället bli effektivare i sitt stöd. Forskning visar nu att det är parternas förhållningssätt och samverkan med tillit mellan alla organisationsnivåer som avgör insatsernas effekt.

Därför satsar samordningsförbundet i Blekinge på att utveckla just det!

FINSAM-DAGEN 2023

FINSAM-DAGEN 2023

FINSAM är VI! - och Vi träffades på Kreativum i karlshamn för en spännande och interaktiv dag där 130 FINSAM-vänner och identifierade vilka grupper de verkar i som är avgörande för Blekinges samordnade rehabilitering. Tillsammans stärkte vi grudnen för hur dessa grupper ska bli varmare och hur vi kan bli smartare tillsammans genom Kollektiv intelligens!

Högaktuell forskning visar hur samhällets rehabilitering av individer till arbetsmarknaden kan bli dubbelt så effektiv.

För att hjälpa dubbelt så många behöver vi samhällsaktörer utveckla kollektiv intelligens och varma arbetsgrupper där vi blir smartare tillsammans och samarbetar bättre för att hitta lösningar för individer i de organisatoriska mellanrummen.

Vårt förändringsarbete handlar mycket om utvecklade förhållningssätt och kultur.

Forskningen visar att alla nivåer måste vara engagerade. Därför bjöd samordningsförbundet in politiker, verksamhetsledare, chefer och personal till en heldag där vi nyfiket tog oss an forskningsresultaten och utvecklade våra förutsättningar för kollektiv intelligens och varma arbetsgrupper. 

Ansökan om finansiering

Förbundet vill utvecklas mot ökad regionalt lärande och gemensam idé-utveckling. Vidare ska verksamheten präglas av långsiktighet - som är förutsättningen för all samverkansutveckling!

För att komma vidare kommer förbundet utforska möjligheterna att röra sig från traditionell projektfinansiering mot att driva processer för fyrpartssamarbete i konsultationsteam och individinsatser i Blekinges fem kommuner. 

Från att ha finansierat enskilda projektinitiativ, undersöker förbundet alltså möjligheterna att gå mot mer strategiskt sammanhållet stöd i samordningsutveckling mellan förbundets parter i både konsultationsteam och individinsatser, grundad i samsyn mellan parterna om hur fyrpartssamverkan bör fördjupas. 

Mer information om ansökningsprocessen hittar du här.

Häng med!

FINSAM är VI! - så vad FINSAM utvecklas till avgör vi tillsammans. För dig som vill vara med och utforma FINSAM eller bara hålla dig informerad kommer här lite tips:

  1. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

  2. Ställ en fråga eller gör ett inspel till oss här - fast ännu enklare är nog att helt enkelt slå en signal till oss på FINSAM-kansliet

  3. Ta en titt i FINSAM-kalendern för mer tips kring vad som är på gång