Samordningsförbundet i Blekinge

Vad söker du?

Här hittar du ansökningshandlingar, protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning med mera!

Ansökningshandlingar & mallar

Dokument
Innehåll

Handledning
Guide till projektutveckling och ansökan


Hämta
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett för projektmedel


Hämta
Budgetmall
Budgetmall 2021-2024


Hämta
Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar för projekt med start 2021


Hämta
Lägesrapportmall
Lägesrapport för projektmedel


Hämta
Slutrapportmall
Slutrapport för projektmedel


Hämta
Samverkansavtalsmall
Mall för förslag till samverkansavtal


Hämta
Rekvisition
Mall för rekvisition


Hämta

Enkäter

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Manualer och nedladdning av aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper


Länk

Protokoll

Dokument
Innehåll

Styrelsemöte
2022:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 26 september


Hämta
Styrelsemöte
2022:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 9 maj 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 21 mars 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 31 januari 2022


Hämta
Styrelsemöte
2021:7
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 13 decemer 2021 kl. 09.00 – 12.00, Folkets hus, Olofström


Hämta
Styrelsemöte
2021:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 11 oktober 2021 kl. 09.00 – 12.00, Bubbetorps gård, Karlskrona


Hämta
Styrelsemöte
2021:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 23 augusti 2021 kl. 09.00 – 12.00, Kreativum, Karlshamn


Hämta
Styrelsemöte
2021:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 10 maj 2021 kl. 09.00 – 12.00, Ronneby Brunnspark, Vattenkuren


Hämta
Styrelsemöte
2021:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 22 mars 2021 kl. 09.00 – 12.00, Soft Center Ronneby  


Hämta
Styrelsemöte
2021:2
Extra styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 8 mars 2021 kl. 13.00 – 14.00, Digitalt Skype-möte  


Hämta
Styrelsemöte
2021:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 25 januari 2020 kl. 09.00 – 12.00, Digitalt Skype-möte  


Hämta
Styrelsemöte
2020:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 14 december 2020 kl. 09.00 – 12.00, Karlshamn  


Hämta

Verksamhetsplan & årsredovisning

Dokument
Innehåll

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2023


Hämta
Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsår 2021


Hämta
Förbundsordning
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge


Hämta