Samordningsförbundet i Blekinge

Vad söker du?

Här hittar du mallar, protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning med mera!

Verksamhetsplan & årsredovisning

Dokument
Innehåll

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2024


Hämta
Sammanträdesplan
Styrelsens sammanträdesplan 2024


Hämta
Budget
Budget för 2024 med plan för 2025 & 2026, uppdaterad 2024-05-06


Hämta
Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsår 2023


Hämta
Förbundsordning
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge


Hämta
Allmän handling
Riktlinje för utgivande av allmän handling


Hämta

Protokoll & Beslut

Dokument
Innehåll

Styrelsemöte
2024:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2024-05-06


Hämta
Styrelsemöte
2024:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2024-03-11


Hämta
Beslut
2024-ordf §1
Riktlinje för utgivande av allmän handling

2024-02-14


Hämta
Styrelsemöte
2024:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2024-02-05


Hämta
Styrelsemöte
2024:1
Bilaga: Utvärdering Siri

2024-02-05


Hämta
Styrelsemöte
2024:1
Bilaga: Slutrapport Siri

2024-02-05


Hämta
Styrelsemöte
2023:7
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-11-20


Hämta
Styrelsemöte
2023:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-10-23


Hämta
Styrelsemöte
2023:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-09-25


Hämta
Styrelsemöte
2023:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-05-08


Hämta
Styrelsemöte
2023:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-04-03


Hämta
Styrelsemöte
2023:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-03-17


Hämta
Styrelsemöte
2023:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-02-06


Hämta
Styrelsemöte
2022:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 21 november


Hämta
Styrelsemöte
2022:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 24 oktober


Hämta
Styrelsemöte
2022:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 26 september


Hämta
Styrelsemöte
2022:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 9 maj 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 21 mars 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 31 januari 2022


Hämta
Styrelsemöte
2021:7
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 13 decemer 2021 kl. 09.00 – 12.00, Folkets hus, Olofström


Hämta
Styrelsemöte
2021:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 11 oktober 2021 kl. 09.00 – 12.00, Bubbetorps gård, Karlskrona


Hämta
Styrelsemöte
2021:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 23 augusti 2021 kl. 09.00 – 12.00, Kreativum, Karlshamn


Hämta
Styrelsemöte
2021:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 10 maj 2021 kl. 09.00 – 12.00, Ronneby Brunnspark, Vattenkuren


Hämta
Styrelsemöte
2021:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 22 mars 2021 kl. 09.00 – 12.00, Soft Center Ronneby


Hämta
Styrelsemöte
2021:2
Extra styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 8 mars 2021 kl. 13.00 – 14.00, Digitalt Skype-möte


Hämta
Styrelsemöte
2021:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 25 januari 2020 kl. 09.00 – 12.00, Digitalt Skype-möte


Hämta
Styrelsemöte
2020:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 14 december 2020 kl. 09.00 – 12.00, Karlshamn


Hämta

Äldre styrelseprotokoll finns här.

FINSAM-indikatorerna

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Manualer och nedladdning av aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper


Länk

Utbetalning

Dokument
Innehåll

Rekvisition
Mall för rekvisition


Hämta