Samordningsförbundet i Blekinge

Vad söker du?

Här hittar du mallar, protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning med mera!

Utbetalning

Dokument
Innehåll

Rekvisition
Mall för rekvisition


Hämta

FINSAM-indikatorerna

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Manualer och nedladdning av aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper


Länk

Verksamhetsplan & årsredovisning

Dokument
Innehåll

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2023


Hämta
Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsår 2022


Hämta
Årsredovisning
Bilaga B till årsredovisning 2022


Hämta
Förbundsordning
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge


Hämta

Protokoll

Dokument
Innehåll

Styrelsemöte
2023:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-04-03


Hämta
Styrelsemöte
2023:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-03-17


Hämta
Styrelsemöte
2023:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

2023-02-06


Hämta
Styrelsemöte
2022:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 21 november


Hämta
Styrelsemöte
2022:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 24 oktober


Hämta
Styrelsemöte
2022:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 26 september


Hämta
Styrelsemöte
2022:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 9 maj 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:2
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 21 mars 2022


Hämta
Styrelsemöte
2022:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 31 januari 2022


Hämta
Styrelsemöte
2021:7
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 13 decemer 2021 kl. 09.00 – 12.00, Folkets hus, Olofström


Hämta
Styrelsemöte
2021:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 11 oktober 2021 kl. 09.00 – 12.00, Bubbetorps gård, Karlskrona


Hämta
Styrelsemöte
2021:5
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 23 augusti 2021 kl. 09.00 – 12.00, Kreativum, Karlshamn


Hämta
Styrelsemöte
2021:4
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 10 maj 2021 kl. 09.00 – 12.00, Ronneby Brunnspark, Vattenkuren


Hämta
Styrelsemöte
2021:3
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 22 mars 2021 kl. 09.00 – 12.00, Soft Center Ronneby


Hämta
Styrelsemöte
2021:2
Extra styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 8 mars 2021 kl. 13.00 – 14.00, Digitalt Skype-möte


Hämta
Styrelsemöte
2021:1
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 25 januari 2020 kl. 09.00 – 12.00, Digitalt Skype-möte


Hämta
Styrelsemöte
2020:6
Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge

Måndag den 14 december 2020 kl. 09.00 – 12.00, Karlshamn


Hämta