Samordningsförbundet i Blekinge

Hur nyttjar man sin organisations samlade kunskaper?

Om "Kollektiv intelligens"

Länk till artikel