Samordningsförbundet i Blekinge

Organisation - ordlista

Följande grupper refererar vi till i BIP-arbetet.

Parter kallas de aktörer som är medlemmar i Samordningsförbundet och som samverkar inom samordnad rehabilitering. Parter i Blekinge är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och samtliga kommuner.

Styrelsen - samordningsförbundets styrelse beslutar om inriktning, mål och medel för FINSAM:s verksamhet. Alla parter är representerade i styrelsen.

Lokala Samverkansgrupper (LSG) har etablerats i varje kommun. Här finns representanter för parternas verksamheter lokalt - kommunala verksamheter men även kopplingar till Region Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Regional Samverkansgrupp (RSG) består av en representant från varje Lokal Samverkansgrupp samt en representant för Region Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gruppen arbetar med samverkansutvecklingen på regional nivå och samverkar för hur tillgängligt utrymme för medlemsprojekt används på bästa sätt genom att bereda medlemsprojekt som tas upp hos styrelsen för beslut.

Utökad Regional Samverkansgrupp (URSG) kallar vi det när alla lokala samverkansgrupper och de regionala & statliga parterna träffas för exempelvis gemensamma workshops. 

Lokalt & regionalt fokus. Det är värt att notera att Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Försäkringskassan både har ett lokalt och ett regionalt fokus. Dessa parter finns på olika sätt representerade och agerar med lokala parter - men agerar även på regional och nationell nivå. 

En komplett lista över datum för möten  i grupperna finns här.