Samordningsförbundet i Blekinge

Regional samverkansgrupp

Den regionala samverkansgruppens uppdrag är att verka som ett förberedande organ inför projektbeslut, vilket innebär att de bereder och prioriterar projektansökningar inför styrelsebeslut. Gruppen utgår från de principer för projektbeslut som är beslutade av styrelsen.

Regionala samverkansgruppen består av en medlem från vardera medlem i Samordningsförbundet.

Det tar några sekunder innan listan visas. Håll ut - eller klicka här för att visa listan nedan i ett nytt fönster