Samordningsförbundet i Blekinge

BIP-resan handlar om utveckling av samverkan mellan Blekinges aktörer. Samverkan ska kännas enkel och självklar men är samtidigt en komplex utvecklingsprocess. Vi kan inte idag veta hur resultatet ser ut om exempelvis ett eller två år, men med fokus på organisering och uthållighet kommer belöningen!

Organisation - ordlista

Följande grupper refererar vi till i BIP-arbetet.

Parter kallas de aktörer som är medlemmar i Samordningsförbundet och som samverkar inom samordnad rehabilitering. Parter i Blekinge är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och samtliga kommuner.

Styrelsen - samordningsförbundets styrelse beslutar om inriktning, mål och medel för FINSAM:s verksamhet. Alla parter är representerade i styrelsen.

Lokala Samverkansgrupper (LSG) har etablerats i varje kommun. Här finns representanter för parternas verksamheter lokalt - kommunala verksamheter men även kopplingar till Region Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Regional Samverkansgrupp (RSG) består av en representant från varje Lokal Samverkansgrupp samt en representant för Region Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gruppen arbetar med samverkansutvecklingen på regional nivå. En av uppgifterna är att bereda ärenden som tas upp hos styrelsen för beslut.

Utökad Regional Samverkansgrupp (URSG) kallar vi det när alla lokala samverkansgrupper och de regionala & statliga parterna träffas för exempelvis gemensamma workshops. 

Lokalt & regionalt fokus. Det är värt att notera att Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Försäkringskassan både har ett lokalt och ett regionalt fokus. Dessa parter finns på olika sätt representerade och agerar med lokala parter - men agerar även på regional och nationell nivå. 

Detta har hänt...

Uppstartsmöte 21 mars

Den Utökade Regionala Samverkansgruppen träffades i ett uppstartsmöte arrangerat av Blekinges BIP-utbildare Bengt, Mia och Fredrik. Vi fick veta mer om vad BIP är och vad som är bra att tänka på när vi nu påbörjar vår BIP-resa.

Mötet beslutade att

  • Blekinge ska arrangera en Kunskapsdag om BIP den 10 maj kl 9-12

  • Den utökade Regionala Samverkansgruppen ska träffas igen den 11 april kl. 9-12

På gång!

Uppföljningsmöte 11 april kl. 9-12 

Den Utökade Regionala Samverkansgruppen, följer upp sitt Uppstartsmöte som hölls tillsammans med BIP-utbildarna. Detta första uppföljningsmöte använder vi till att fortsätta utveckla våra BIP-samarbeten i kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Försäkringskassan. 

10 MAJ KL. 9-12

Kunskapsdag BIP

På Kunskapsdag BIP berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

14 juni kl. 9-16

Utbildning i progressionsverktyg SKAPA

Med BIP kommer ett verktyg för skattning av individens förflyttning mot arbetsmarknaden - som är baserat på BIP-forskningens slutsatser.

Under utbildningsdagen gavs 25 av parternas medarbetare möjlighet att utbilda sig i progressionsverktyget SKAPA. Ytterligare utbildningstillfälle kommer att ges under hösten 2022 för att ge möjlighet till fler att gå utbildningen. 

En komplett lista över datum för olika möten finns här.