Samordningsförbundet i Blekinge

BIP-resan handlar om utveckling av samverkan mellan Blekinges aktörer. Samverkan ska kännas enkel och självklar men är samtidigt en komplex utvecklingsprocess. Vi kan inte idag veta hur resultatet ser ut om exempelvis ett eller två år, men med fokus på organisering och uthållighet kommer belöningen!

Organisation - ordlista

Följande grupper refererar vi till i BIP-arbetet.

Parter kallas de aktörer som är medlemmar i Samordningsförbundet och som samverkar inom samordnad rehabilitering. Parter i Blekinge är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och samtliga kommuner.

Styrelsen - samordningsförbundets styrelse beslutar om inriktning, mål och medel för FINSAM:s verksamhet. Alla parter är representerade i styrelsen.


Arbetsgrupper:

Lokala Samverkansgrupper (LSG) har etablerats i varje kommun. Här finns representanter för parternas verksamheter lokalt - kommunala verksamheter men även kopplingar till Region Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Regional Samverkansgrupp (RSG) samlar parterna för utvecklingsarbete på regional nivå. Representanter från de lokala samverkansgrupperna medverkar. 

Konsultationsteam samlar parterna för konsultation mellan parternas handläggare. Konsultationerna handlar om att ge varandra vägledning i hur man kommer vidare i kompexa case. De case som konsultationsteamen inte själva löser kan eskaleras till LSG.

Processledarnätverk samlar parternas processledare i konsultationsteam och individinsatser för gemensam planering och koordinering. 

Personalnätverk samlar parternas personal från individinsatser och konsultationsteam i medarbetarträffar. Syftet är att med bred förankring utveckla regionalt lärande och gemensam idé-utveckling mellan dessa FINSAM-verksamheter. Medarbetarträffarna utgör även ett stöd för förbundets processledares arbete med grupputveckling inspirerad av hela länets verksamheter.

Detta har hänt...

Uppstartsmöte 21 mars 2022

Förbundets parter träffades på regional nivå i ett uppstartsmöte arrangerat av Blekinges BIP-utbildare Bengt, Mia och Fredrik. Vi fick veta mer om vad BIP är och vad som är bra att tänka på när vi nu påbörjar vår BIP-resa.

Mötet beslutade att

  • Blekinge ska arrangera en Kunskapsdag om BIP den 10 maj kl 9-12

  • Att parterna åter ska träffas på regional nivå den 11 april kl. 9-12

På gång!

Uppföljningsmöte 11 april 2022

På regional nivå följde vi upp Uppstartsmötet som hölls tillsammans med BIP-utbildarna. Detta första uppföljningsmöte använde vi till att fortsätta utveckla våra BIP-samarbeten i kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Försäkringskassan.

10 MAJ 2022

Kunskapsdag BIP

Kunskapsdag BIP berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

Utbildning i progressionsverktyg SKAPA

Med BIP kommer ett verktyg för skattning av individens förflyttning mot arbetsmarknaden - som är baserat på BIP-forskningens slutsatser.

Vid förbundets första utbildningstillfälle den 14 juni gavs 25 av parternas medarbetare möjlighet att utbilda sig i progressionsverktyget SKAPA. Ytterligare utbildningsdagar har sedan dess arrangerats på begäran från parterna under 2023.

En komplett lista över datum för olika möten finns här.