Samordningsförbundet i Blekinge

Ansökan om finansiering

Ökat regionalt lärande och gemensam idé-utveckling präglat av kollektiv intelligens där allas perspektiv synliggörs ska utgöra basen för förbundets verksamhet. För detta krävs långsiktighet - som är förutsättningen för all samverkansutveckling!

Förbundet har därför gjort en förflyttning från att  finansiera diverse enskilda projektinitiativ av varierande karaktär till att mer medvetet och aktivt stödja och driva processer för fyrpartssamverkan i konsultationsteam och verksamhetsutveckling i Blekinges fem kommuner. 

Mer information om förbundets inriktning finner du i förbundets verksamhetsplan för 2024.