Samordningsförbundet i Blekinge

Medarbetarträff 24 oktober

Äntligen är det dags för medarbetarträff igen. Här möts Blekinges konsultationsteam och individinsatser och tänker tillsammans och skissar på hur verksamheterna ska kunna utvecklas på bästa sätt!

"Handledarareffekten"

  • med stöd i forskning

BIP är dansk forskning på vad framgångsrika rehabiliteringskontakter har gemensamt. Kontakter mellan 400 handläggare och 4000 deltagare under 4 år gav 64 000 mättillfällen som kompletterades med djupintervjuer och registerdata.

Forskningen fann att framgångsrik rehabilitering utmärks av:

  • Handledarens tilltro till individens möjligheter till jobb

  • Arbetsmarknadsinsatser ska ges parallellt med sociala, kompetenshöjande och hälsofrämjande insatser - utan avbrott.

  • Individen slipper handledarbyten.

Slutsatserna ovan är starkt kopplat till förhållningssätt, organisering, och tilltro i de organisationer som tillhandahåller rehabilitering. Utveckling av samverkan mellan parterna är komplext, men BIP visar att det är aktörernas förhållningssätt som avgör utfallet för individerna. Därför satsar Samordningsförbundet i Blekinge långsiktigt och uthålligt på just samverkan!

Kunskapsdag BIP

Kunskapsdag BIP i maj 2022 berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

Ansökningshandlingar & mallar

Dokument
Innehåll

Handledning
Guide till projektutveckling och ansökan


Hämta
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett för projektmedel


Hämta
Budgetmall
Budgetmall 2021-2024


Hämta
Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar för projekt med start 2021


Hämta
Lägesrapportmall
Lägesrapport för projektmedel


Hämta
Slutrapportmall
Slutrapport för projektmedel


Hämta
Samverkansavtalsmall
Mall för förslag till samverkansavtal


Hämta
Rekvisition
Mall för rekvisition


Hämta
Superscript

Sidrubrik. Ersätt med eget innehåll

Lägg till din egen undertitel för blocket

Detta är en blockbeskrivning. För att ändra den kan du klicka på texten och ersätta den med ditt eget innehåll. Använd det här utrymmet för att konvertera sidans besökare till kunder med ett erbjudande