Samordningsförbundet i Blekinge

Vad är FINSAM?

FINSAM är en struktur för utveckling av samverkan mellan myndigheter.
Samverkansutveckling kräver långsiktighet och uthållighet. Därför utgör FINSAM en ordinarie samverkansverksamhet med fokus på samordning och utveckling av parternas processer, förhållningssätt och kultur.

FINSAMs medlemmar samverkar för att erbjuda samordnade rehabiliteringsinsatser för individer som behöver stöd från mer än en aktör.
Samordningen syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser för att få större effekt av arbetet. FINSAM stödjer också aktivt parternas utveckling av samverkanskompetens och parternas förändringsprocesser.
Målet är att uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete.

Konsultationsteam

Konsultationen syftar till att ge råd och vägledning för handläggare i komplexa individärenden.

Individinsatser

FINSAM finansierar insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering.

Dokument

Här hittar du ansökningshandlinger, verksamhetsplan, årsredovisningar, protokoll med mera.

Samordningsförbundet i Blekinges medlemmar